Automat – margin

Co je „Margin“

 • Jedná se o běžnou věc na obchodních akciových účtech v USA. Pokud na obchodní účet u brokera složíte např. 100.000 USD, broker Vám v podstatě automaticky umožní obchodovat do výše 200.000 USD. Princip je jednoduchý. Akcie, které nakupujete, zůstávají na účtu brokera a on Vám proti jejich hodnotě půjčí peníze. Za určitých okolností je broker schopen poskytnout „půjčku“ až ve výši trojnásobku vkladu. Nebudu tento institut detailněji popisovat, dostatečně popsaný je na všech webových stránkách obchodníků. Pro nás (a pro účely tohoto dokumentu) je jeho význam jediný. A sice, že při vkladu X je možné během dne obchodovat s částkou až čtyřikrát vyšší, než je Váš vklad. Kdybychom z tohoto hlediska posuzovali historická data Automatu, tedy že při vkladu 10.000 USD by se obchodovalo se 40.000 USD, pak teoretický výnos automatu na datech, která máme k dispozici (tedy v době vzniku tohoto dokumentu za 26 měsíců) by byl 1400 % (slovy jeden tisíc čtyři sta procent)!!! Takto napsané to zní velmi slibně, ale je třeba si uvědomit, že tento „pákový efekt“ se může snadno obrátit proti Vám. A sice, při vkladu 100.000 USD a obchodování s částkou 200.000 USD a ztrátě pouhých 25 % z obchodované částky (tedy z 200.000 USD, tedy při ztrátě 50.000 USD), je reálná ztráta 50 % z Vašich peněz (tedy z vkladu 100.000 USD). Ani o „pákovém efektu“ se nebudu rozepisovat, protože pokud jste dočetli až sem, je jasné, že víte přesně, o čem je řeč.

 • Níže uvedené grafy popisují výnosy a rizika ztrát jednak při využití Marginu, ale také při použití jenom části vložených prostředků. Ukazují možnosti, jak snížit riziko ztráty či zvýšit možnost výnosu podle toho, jaká strategie a míra rizika je pro případného investora přijatelná.

 • Význam jednotlivých křivek již také není třeba komentovat, proto jen obecně. Křivky zdola ohraničují minimální výnos, kterého bude dosaženo s pravděpodobností uvedenou u křivky (99,9 %, 98 %, 90 %, 80 %, 30 % a bez uvedení procent je průměrný očekávaný výnos).

 • Legenda k jednotlivým grafům

  • Margin 0,5 – k obchodování bude použita jenom polovina vložených peněz
  • Margin 1,0 – k obchodování bude použita celá vložená častka
  • Margin 1,5 – k obchodování bude využita jen část Marginu a to tak, aby obchodovaná částka byla 1,5 násobkem vkladu
  • Margin 2,0 – k obchodování bude využit celý „standardní“ Margin, tedy bude obchodováno s dvojnásobnou částkou než je vklad
  • Margin 2,5 – atd.

  • Margin 4,0 – k obchodování bude využit celý „nadstandardní“ Margin, tedy bude obchodováno se čtyřnásobnou částkou než je vklad